Společné stanovisko státních orgánů k problematice vysílání občanů třetích států do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě EU

5.12.2017

Problematika vysílání občanů třetích států do ČR k poskytování služeb v rámci EU

Státní orgány České republiky se znepokojením zaznamenávají rozšíření nezákonné praxe v oblasti pracovní migrace, která spočívá v předstírání dočasného vysílání ukrajinských občanů, kteří jsou držiteli pobytových oprávnění vydaných jinými členskými státy, zejména Polskem, do České republiky k údajnému poskytování služeb.

Tímto způsobem dochází ke zneužívání práva volného pohybu služeb v rámci Evropské unie a narušování ochrany trhu práce České republiky. Názor, že tuto praxi nelze akceptovat, neboť je v rozporu s právními předpisy ČR i právními předpisy Evropské unie, judikaturou Soudního dvora EU i soudů České republiky, v jednoznačné shodě zastávají všechny státní orgány s řídící i kontrolní pravomocí v dané oblasti, tj.

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí,
  • Úřad práce ČR,
  • Státní úřad inspekce práce,
  • Ministerstvo vnitra,
  • Policie ČR - Služba cizinecké policie,
  • Celní správa ČR.

V zájmu informování české podnikatelské veřejnosti o povaze a rizicích této nezákonné praxe proto k dané problematice vydávají společné stanovisko. Pro ukrajinské občany vytvořily leták, který je informuje o podmínkách legálního vysílání občanů třetích států k poskytování služeb.

http://www.mvcr.cz/clanek/problematika-vysilani-obcanu-tretich-statu-do-cr-k-poskytovani-sluzeb-v-ramci-eu.aspx .

Vstup pro klienty

Jsme členy

APA

Máte problém s odpady? Naše společnost ABC instalatéři Praha nabízí odborné strojní čištění odpadů včetně revize kanalizace kamerou. Společnost Arkov - dodavatel ložisek od renomovaných výrobců. Ložiska SKF, ZKL, KINEX, TIMKEN, INA, FAG.