Minimální a zaručená mzda v roce 2018

24.11.2017

Minimální mzda v roce 2018

Pro rok 2018 se zvyšuje minimální mzda z 11.000 Kč/měsíc na 12.200 Kč. Hodinová hrubá mzda se zvyšuje z 66 Kč na 73,20 Kč.

Tím se zvyšuje i odvod zdravotního pojištění v minimální výši z 1.485 Kč na 1.647 Kč. To pro zaměstnance znamená, že pokud je například zaměstnán na DPČ a nemá jiného plátce mzdy, ani není státními pojištěnec, musí se jim zdravotní pojištění odvést ve výši 1.647 Kč i v případě, kdy měsíční výdělek činí jen 3.000 Kč hrubého za měsíc (například odpracoval pouze 30h se mzdou 100 Kč/h).

Zaručena mzda v roce 2018

Minimální mzda není pro všechny profese stejná, liší se dle vykonávané práce.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1.1.2018 na 12.200 Kč se zvedají také tzv. zaručené mzdy u pracovních profesí dle druhu vykonávané práce.

V České republice existuje celkem 8 skupin prací s odlišnými hodnotami zaručené mzdy. Od 1. 1. 2018 platí minimální sazby zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací takto:

1. skupina

2018: 73,20 Kč/hod nebo 12.200 Kč/měsíc (pro 1. skupinu je výše minimální mzdy rovna výši zaručené mzdy)

Příklady:

 • pomocné práce při výrobě jídel (sběr, mytí nádobí)
 • ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti
 • jednoduché strojní šití, drobné šicí práce
 • přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, výkup lahví
 • základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů
 • běžný úklid, vynášení odpadků, luxování
 • doručování různých druhů zásilek
 • kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů

2. skupina

2018: 80,80 Kč/hod nebo 13 500 Kč/měsíc

Příklady:

 • ruční manipulace s předměty o hmotnosti nad 15 kg
 • kopáčské práce
 • přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanismů, dopravních pásů, míchaček
 • opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem
 • montáž lešení do výšky 10 metrů
 • sanitář
 • nabídka a prodej omezeného sortimentu  nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených  výrobků, nápojů  a  suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem
 • domovnické a školnické práce včetně drobné údržby
 • ochrana objektů, sbírek a podobně
 • doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin s výkladem
 • manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu
 • řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace
 • řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností
 • do 3,5 tun
 • výroba jednoduchých jídel z polotovarů,  výroba polévek a příloh k hlavním jídlům
 • péče o svěřené pokoje v mezinárodních  hotelech
 • prodej u čerpacích stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty
 • třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balících automatů nebo linek

3. skupina

2018: 89,20 Kč/hod nebo 14 900 Kč/měsíc

Příklady:

 • vyzdívání příček ze všech druhů materiálů
 • složitější klempířské práce
 • jednodušší instalační a topenářské práce
 • opravy elektrických rotačních a  tepelných spotřebičů
 • odborné holičské a kadeřnické práce
 • nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování,
 • vystavení  a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa
 • výroba a výdej běžných druhů teplých  jídel
 • obsluha zákazníků podle jejich objednávek  v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa tržeb
 • pokladní manipulace s peněžní hotovostí
 • samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.
 • jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi
 • řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení nebo vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny
 • střední a generální opravy automobilů
 • ošetřovatel, zubní instrumentář
 • zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras a s odborným výkladem, materiální a finanční zajišťování akce
 • strojvedoucí metra
 • porážení skotu a jateční zpracování masa

4. skupina

2018: 98,50 Kč/hod nebo 16.400 Kč/měsíc

Příklady:

 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud jsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem
 • složitější instalační a topenářské práce
 • organizační  doprovod  zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce, jednání se zahraničními partnery
 • výpočet a zaúčtování mzdy a její náhrady, zajišťování výplaty, výpočet a provádění  srážek  ze mzdy, pojistného apod.
 • samostatné účtování  pohledávek a závazků, sledování  a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních  účtech, provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou, zajišťování inventarizace majetku a závazků
 • zajišťování provozuschopnosti  a  správy jednodušších technických  a technologických zařízení a staveb
 • výroba náročných  specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené  kuchyně pro  bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur
 • zhotovování obleků v modelové a zakázkové výrobě
 • diagnostika závad a elektrického či elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad
 • strojvedoucí na vedlejších železničních tratích
 • lámání včetně korektur časopisů

5. skupina

2018: 108,80 Kč/hod nebo 18.100 Kč/měsíc

Příklady:

 • řízení odborných prací na vymezeném výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer)
 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem
 • zajišťování personální a mzdové agendy vedení účetnictví účetní jednotky,  sestavování rozpočtu, analýza pohledávek a závazků
 • samostatné zajišťování daňové agendy a jednání s finančním úřadem
 • zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace
 • zajišťování správy rozsáhlého majetku
 • vytváření a testování aplikačního programového vybavení
 • běžný správce IT ve firmě, podpora pro zaměstnance
 • zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků
 • vzdělávání dětí předškolního věku
 • instruktor praktického výcviku v autoškole
 • samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb
 • organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení

6. skupina

2018: 120,10 Kč/hod nebo 20.000 Kč/měsíc

Příklady:

 • zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních  obchodních
 • vztahů, organizace prodeje, tvorba návrhů cen
 • koordinace vývoje aplikačního  programového vybavení, návrh jeho systémových komponent
 • správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení
 • výstavba,administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací
 • tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů
 • samostatné vypracovávání  a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb

7. skupina

2018: 132,60 Kč/hod nebo 22.100 Kč/měsíc

Příklady:

 • stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit  a  zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace
 • tvorba celkových marketingových strategií a prognóz
 • vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol
 • koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou  strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi
 • vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky
 • lékař, zubař, farmaceut

8. skupina

2018: 146,40 Kč/hod nebo 24 400 Kč/měsíc

Příklady:

 • stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace
 • finanční operace na finančním a kapitálovém trhu
 • tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy)

Vstup pro klienty

Jsme členy

APA

Máte problém s odpady? Naše společnost ABC instalatéři Praha nabízí odborné strojní čištění odpadů včetně revize kanalizace kamerou. Společnost Arkov - dodavatel ložisek od renomovaných výrobců. Ložiska SKF, ZKL, KINEX, TIMKEN, INA, FAG.