Potvrzení o zdanitelných příjmech 2022 - informace

Zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2022 pro pracovníky Práce Liberec s.r.o.

Práce Liberec s.r.o. každý rok pro své brigádníky a brigádníky firem, pro které vede mzdy, připravuje informace a rady k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání.

Opět se nám přiblížil termín provádění ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Daňová problematika je v České republice velmi složitá a komplikovaná, proto se Vám pokusíme podrobně vše popsat a vysvětlit některé pojmy.

Všechny informace potřebné k provedení zúčtování daně naleznete na této stránce. Pokud se Vám nelíbí složitost celého procesu, věřte, že se nelíbí ani nám. Bohužel s tím ale nic neuděláme, protože zákony této země jsou bohužel často tak složité a nesmyslné, že se v nich často nevyzná ani odborník či specialista... Děkujeme za pozornost.

Tým Práce Liberec s.r.o.

Co je to roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti?

 • Pokud jste v průběhu roku pracoval(a), je možné, že se Vám strhávala daň z příjmu - záleží na několika okolnostech, jako je výše příjmu, podpis prohlášení k dani pro uplatnění daňové slevy (tzv. růžový formulář) a další podmínky. Tato daň se dle uvedených podmínek rozděluje na zálohovou nebo srážkovou.
 • Pokud Vám byla sražena daň zálohová, je možné, že se Vám její část po provedení zúčtování za celý rok 2021 vrátí zpět, protože vznikl rozdíl mezi souhrnem roční odvedené zálohové daně a souhrnem ročních uplatněných slev na dani.
  Pokud Vám byla sražena pouze daň srážková, tak se roční zúčtování neprovádí, protože na vrácení srážkové daně není ze zákona nárok.

Kterých brigádníků se roční zúčtování týká?

O roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti může požádat do 15.2.2023 každý poplatník (zaměstnanec), který:

 • měl v roce 2022 příjmy jen od jednoho zaměstnavatele,
 • pobíral příjmy od více zaměstnavatelů, ale jednotlivé zaměstnavatele ve zdaňovacím období měl postupně za sebou,
 • podepsal u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení k dani (růžový formulář pro slevu na daň),
 • nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání.


Podmínky pro provedení ročního zúčtování:

 • O roční zúčtování si musíte požádat písemně nejpozději do 15.2.2023
 • Zúčtování může provést pouze Váš poslední zaměstnavatel, kterého jste měli v roce 2022.
 • Spolu se žádostí přiložíte potvrzení o výši příjmů a sražených zálohách od předchozího zaměstnavatele za rok 2022, pokud jste jej měli, případně od všech předchozích zaměstnavatelů, u kterých jste v roce 2022 pracoval(a). Přiložte též potvrzení o dalších rozhodných částkách, jako jsou úroky hypotéky, životní a důchodové pojištění, dárci krve, dary
 • Přeplatek zálohové daně lze vrátit, pokud je vyšší než 50,-Kč (tedy alespoň 51,-Kč). Celkový vypočtený přeplatek daně Vám vrátí Váš poslední zaměstnavatel v roce 2023 nejpozději při zúčtování mzdy za březen (tj. v dubnu 2023 ve výplatním termínu).

Kdy nás nemůžete o roční zúčtování požádat:

 • Práce Liberec s.r.o. není Váš poslední zaměstnavatel v roce 2022 u kterého jste měl(a) podepsané Prohlášení k dani (růžový formulář pro slevu na daň), tj. roční zúčtování bude provádět Váš nový zaměstnavatel.
 • Pokud jste v jednom nebo více kalendářních měsících uplatňoval(a) zálohovou daň u dvou nebo více zaměstnavatelů najednou - pak si musíte podat vlastní daňové přiznání sami, a to do 1.4.2023.
 • Pokud jste povinen(na) podat si běžné daňové přiznání - například proto, že jste v roce 2022 měl(a) příjem z provozované živnosti nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (z pronájmu apod.) vyšší než 15.000,-Kč.

V případě, že naši agenturu dle výše uvedených podmínek nebudete žádat o roční zúčtování daně z příjmu, ale budete ho provádět sami nebo prostřednictvím Vašeho nového zaměstnavatele, požádáte si u nás o vystavení POTVRZENÍ O PŘÍJMENCH A SRAŽENÝCH ZÁLOHÁCH NA DAŇ, a to na formuláři Potvrzení o příjmech 2022.

Potvrzení o příjmech budou vyřizována postupně, na jejich vystavení potřebujeme několik dnů - nebudeme tedy tato potvrzení vystavovat na počkání, není to technicky možné. Potvrzení lze vystavit až po výplatním termínu za měsíc prosinec 2022, tj. nejdříve po 20.1.2023.

Zákonná lhůta pro vystavení potvrzení o příjmech je 10 dnů od podání žádosti, nenechávejte tedy žádost na poslední chvíli.


Podání vlastního daňového přiznání

Daňové přiznání je povinen podat poplatník (zaměstnanec), který:

 • měl v roce 2022 příjmy od více zaměstnavatelů a zaměstnání se mu překrývala minimálně v jednom kalendářním měsíci. Toto platí za podmínky, pokud měl u obou zaměstnavatelů v daném měsíci odvedenou zálohovou daň (tj. podepsal u obou zaměstnavatelů prohlášení - růžový formulář nebo měl u obou zaměstnavatelů příjem nad 10.000,-Kč),
 • měl v roce 2022 příjem ze živnosti, jiné samostatné výdělečné činnosti, z pronájmu apod. vyšší než 15.000,-Kč.

Daňové přiznání si musí poplatník podat sám/sama na svůj příslušný finanční úřad.

Zde si stáhněte čistý formulář pro podání daňového přiznání - odkaz na dokument Ministerstva financí České republiky


Příklady pro brigádníky:

 • Pokud jste neměl(a) u nás podepsané prohlášení a výdělek v měsíci nepřekročil částku 10.000,-Kč, potom Vám byla stržena tzv. srážková daň (15%). Příjem takto daněný je samostatným základem daně a nebude již vstupovat do celoročního základu daně. To znamená, že jej neuvádíte ve svém daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování a nebude tedy ani uveden na potvrzení o příjmech a sražených zálohách na daň. Byl-li Váš výdělek vyšší než 10.000,-Kč, pak Vám byla stržena 15%ní záloha na daň a tento příjem a sraženou zálohu zahrnete do celoročního základu daně.
 • V případě, že jste v jednom nebo více kalendářních měsících uplatňovali zálohovou daň zároveň u dvou nebo více zaměstnavatelů, musíte si podat daňové přiznání sami, a to do 1.4.2023. Práce Liberec Vám v tomto případě vystaví pouze potvrzení o příjmech za kalendářní rok 2022. Typickým příkladem, kdy dochází k této variantě je situace, kdy v rámci jednoho kalendářního měsíce u jedné firmy uplatňujete slevu na dani (růžový formulář) a u druhé jste opět podepsali stejný formulář nebo jste si vydělali více jak 10.000,-Kč.

Aktuality

 1. 2.7.2024

  Výkazy práce - ČERVENEC 2024

  Potvrzené VÝKAZY PRÁCE za ČERVENEC 2024, prosím doručte do kanceláře nebo schránky nejpozději do 01.08.2024.
  Děkujeme

 2. 3.6.2024

  Výkazy práce - ČERVEN 2024

  Potvrzené VÝKAZY PRÁCE za ČERVEN 2024, prosím doručte do kanceláře nebo schránky nejpozději do 01.07.2024.
  Děkujeme

 3. 3.5.2024

  Výkazy práce - KVĚTEN 2024

  Potvrzené VÝKAZY PRÁCE za KVĚTEN 2024, prosím doručte do kanceláře nebo schránky nejpozději do 03.06.2024.
  Děkujeme

 4. 18.4.2024

  Ve dnech 01.05.2024 a 08.05.2024 (Státní svátky) bude kancelář uzavřena

  Informace pro zaměstnance a uchazeče o práci
  Dne 01.05.2024 (Středa) a 08.05.2024 (Středa) bude naše kancelář uzavřena!
  V ostatní všední dny bude otevřeno dle klasické otevírací...

 5. 1.4.2024

  Výkazy práce - DUBEN 2024

  Potvrzené VÝKAZY PRÁCE za DUBEN 2024, prosím doručte do kanceláře nebo schránky nejpozději do 02.05.2024.
  Děkujeme

 6. 18.3.2024

  Dne 29.03.2024 a 01.04.2024 (Státní svátky) bude kancelář uzavřena

  Informace pro zaměstnance a uchazeče o práci
  Dne 29.03.2024 (Pátek) a 01.04.2024 (Pondělí) bude naše kancelář uzavřena!
  Výplaty záloh v hotovosti jsou tedy přesunuty na čtvrtek...

Vstup pro klienty

Jsme členy

APA

Máte problém s odpady? Naše společnost ABC instalatéři Praha nabízí odborné strojní čištění odpadů včetně revize kanalizace kamerou. Společnost Arkov - dodavatel ložisek od renomovaných výrobců. Ložiska SKF, ZKL, KINEX, TIMKEN, INA, FAG.