Mistr lakovací linky

Mistr lakovací linky

34000,- Kč

Český Dub

Hlavní pracovní poměr (HPP)

Náplň práce

§ Zajistit plynulý chod práškový lakovny apracoviště Tampoprintu ( optimální provoz s maximálním využitím)

§ Provádět přesun pracovníků na všech práškovýchlakovnách a Tampoprintu v průběhu směny k zajištění splnění výrobníhoplánu a priorit

§ Dohlížet nad obsluhou externí odvodňovací pece,identifikace materiálu před i po odvodňování, dodržování FIFO a provádět záznamyv systému AS400

§ Kontrolovat práci operátorů zda jev souladu s pracovními a technologickými postupy asměrnicemi

§ Provádět a dohlížet na zaškolování operátorů navšech pracovištích práškové lakovny

§ Podílet se na měsíčním hodnocení svěřených operátorů

§ Navrhovat odměny, případně krácení odměn vedenýmpracovníkům po ukončení směny v návaznosti na dosažené výsledky dlemotivačního příkazu

§ Řídit provádění mezioperační kontroly adodržování balících předpisů. Evidence neshodných kusů a provádění oprav

§ Dohlížet na manipulaci ze závěsovou technikou,kontrolou jejího stavu, předávaní a přejímaní z opravy a skladování

§ Spolupracovat s údržbou na odstranění závadvyniklých na výrobním zařízení

§ Provádět veškeré záznamy o odeslaném zboží dolinky v systému AS400 a řídícím SW linku dle platných pracovních postupů,návodů a směrnic. Zodpovídat za jejich správnost. V případě pracovištěTampoprintu kontrolovat tyto záznamy

§ Řídit přesun materiálu na linku a z linky

§ V případě potřeby obsluhovat VZV

§ Zabezpečit identifikaci dílů a jejich ukládanídle platného layoutu na všech svěřených pracovištích

§ Zabezpečit pořádek a dodržování BOZP ve všechsvěřených prostorech

§ Pečovat o jakost výroby a podílet se naodstraňování příčin zmetkovitosti

§ Dbát na dodržování předepsaných parametrůprocesů z hlediska bezpečnosti a ručení za výrobek

§ Spolupracovat s kvalitou a technologií naprovádění QRQC

§ Zajišťovat optimální stav zásob barvy akrytovacího materiálu v příručním skladu

§ Řídit ukládaní provozních chemikálií nastanovené plochy, zajišťovat jejich identifikaci a záznamy o používaní

§ Provádět doplňování provozních chemikálií aúdržbu linky v souladu s dodržováním parametrů dle DQM a pokynůtechnologů

§ Provádět a zaznamenávat kontrolu parametrů dleDQM

§ Provádět rozjezd či výjezd linky v souladus pokyny odborných pracovníků

§ Zahájit předání směny minimálně 20 min. předzapočetím směny až do okamžiku odstranění zjištěných závad

§ Účastnit se porad stanovených nadřízeným

§ Pracovat dle pokynů nadřízených

§ Provádět a dohlížet na třídění odpadů dle pokynůodpadového hospodáře

§ MISTR – Člen požární hlídky – vykonávápovinnosti člena požární hlídky následovně:

§ Dohlížet na dodržování předpisů o požárníochraně a požárních řádů na pracovištích.

§ Po skončení pracovní činnosti směny zkontrolovatpožární bezpečnost na pracovištích (překontrolovat možné iniciační zdroje)

§ Znát způsob součinnosti s jednotkami požárníochrany.

§ Zúčastňovat se odborné přípravy v předepsanémrozsahu minimálně 1x ročně.

§ Znát pracoviště a činnosti se zvýšeným požárnímnebezpečím.

§ Znát rozmístění a způsob použití přenosnýchhasicích přístrojů a dalších hasebních prostředků a kontrolovat jejichpřipravenost.

§ Znát obsah požárního řádu pracoviště a požárníchpoplachových směrnic.

§ Dohlížet, aby nebyly zataraseny přístupy kpřenosným hasicím přístrojům, hydrantům, hlavním uzávěrům a vypínačům,ovladačům SHZ a hlásičům požáru.

§ Dbát na to, aby byly vždy volné únikové cesty(odklidit z únikové cesty palety, materiál apod.).

§ Dohlížet, aby pracoviště byla označenapříslušnými výstražnými a bezpečnostními značkami.

§ Znát způsob vyhlášení poplachu a přivolánípomoci.

§ Znát způsob a místo evakuace osob a majetku.

Požadavky

Spolehlivost
Vůdčí schopnosti
Organizační schopnosti
Samostatnost
Pečlivost
Praxe na podobné pozici výhodou

Nabízíme

klidné prostředí
příjemný kolektiv
benefity (dotovaná strava, vstupenky, permanentky, apod)

Poptávkový formulář

Máte zájem o tuto pozici? Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat.

Pole označená symbolem * jsou povinná

Aktuality

 1. 3.3.2021

  Povinné antigenní testování před nástupem na brigádu

  V návaznosti na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví vydaného 1.3.2021 je povinnost dodržet, aby na pracoviště docházeli pouze zaměstnanci s negativním testem na COVID-19. Test musí být...

 2. 8.1.2021

  Změna provozní doby pokladny od 11.01.2021

  Od 11.01.2021 měníme provozní dobu pokladny pro vydávání výplat/záloh v hotovosti. Pro převod výplat/záloh na účet, je otevřená pokladna beze změny.

 3. 5.1.2021

  Potvrzení o zdanitelných příjmech 2020

  Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 začneme vystavovat po 20.1.2021.

  Vzhledem k termínu prosincových výplat není možné je vystavovat dříve!

  Pokud budete o...

 4. 5.1.2021

  Exekuce - zvýšení nezabavitelné částky

  Od 01.01.2021 se zvyšuje nezabavitelná částka u exekucí, takto:
  V roce 2020:   Nezabavitelná částka               Navýšení za každou vyživovanou osobu               Částka, nad kterou je...

 5. 3.1.2021

  Zvýšení rozhodného příjmu

  Pro rok 2020 platilo:
  U dohody o pracovní činnosti bylastanovená rozhodná částka 3.000,- hrubého pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Pokud byla měsíční mzda na tuto dohodu menší...

 6. 23.12.2020

  Veselé Vánoce 2020

  Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2021!!!
  Tým Práce Liberec

Vstup pro klienty

Jsme členy

APA

Máte problém s odpady? Naše společnost ABC instalatéři Praha nabízí odborné strojní čištění odpadů včetně revize kanalizace kamerou. Společnost Arkov - dodavatel ložisek od renomovaných výrobců. Ložiska SKF, ZKL, KINEX, TIMKEN, INA, FAG.