Mistr lakovací linky

Mistr lakovací linky

34000,- Kč

Český Dub

Hlavní pracovní poměr (HPP)

Náplň práce

§ Zajistit plynulý chod práškový lakovny apracoviště Tampoprintu ( optimální provoz s maximálním využitím)

§ Provádět přesun pracovníků na všech práškovýchlakovnách a Tampoprintu v průběhu směny k zajištění splnění výrobníhoplánu a priorit

§ Dohlížet nad obsluhou externí odvodňovací pece,identifikace materiálu před i po odvodňování, dodržování FIFO a provádět záznamyv systému AS400

§ Kontrolovat práci operátorů zda jev souladu s pracovními a technologickými postupy asměrnicemi

§ Provádět a dohlížet na zaškolování operátorů navšech pracovištích práškové lakovny

§ Podílet se na měsíčním hodnocení svěřených operátorů

§ Navrhovat odměny, případně krácení odměn vedenýmpracovníkům po ukončení směny v návaznosti na dosažené výsledky dlemotivačního příkazu

§ Řídit provádění mezioperační kontroly adodržování balících předpisů. Evidence neshodných kusů a provádění oprav

§ Dohlížet na manipulaci ze závěsovou technikou,kontrolou jejího stavu, předávaní a přejímaní z opravy a skladování

§ Spolupracovat s údržbou na odstranění závadvyniklých na výrobním zařízení

§ Provádět veškeré záznamy o odeslaném zboží dolinky v systému AS400 a řídícím SW linku dle platných pracovních postupů,návodů a směrnic. Zodpovídat za jejich správnost. V případě pracovištěTampoprintu kontrolovat tyto záznamy

§ Řídit přesun materiálu na linku a z linky

§ V případě potřeby obsluhovat VZV

§ Zabezpečit identifikaci dílů a jejich ukládanídle platného layoutu na všech svěřených pracovištích

§ Zabezpečit pořádek a dodržování BOZP ve všechsvěřených prostorech

§ Pečovat o jakost výroby a podílet se naodstraňování příčin zmetkovitosti

§ Dbát na dodržování předepsaných parametrůprocesů z hlediska bezpečnosti a ručení za výrobek

§ Spolupracovat s kvalitou a technologií naprovádění QRQC

§ Zajišťovat optimální stav zásob barvy akrytovacího materiálu v příručním skladu

§ Řídit ukládaní provozních chemikálií nastanovené plochy, zajišťovat jejich identifikaci a záznamy o používaní

§ Provádět doplňování provozních chemikálií aúdržbu linky v souladu s dodržováním parametrů dle DQM a pokynůtechnologů

§ Provádět a zaznamenávat kontrolu parametrů dleDQM

§ Provádět rozjezd či výjezd linky v souladus pokyny odborných pracovníků

§ Zahájit předání směny minimálně 20 min. předzapočetím směny až do okamžiku odstranění zjištěných závad

§ Účastnit se porad stanovených nadřízeným

§ Pracovat dle pokynů nadřízených

§ Provádět a dohlížet na třídění odpadů dle pokynůodpadového hospodáře

§ MISTR – Člen požární hlídky – vykonávápovinnosti člena požární hlídky následovně:

§ Dohlížet na dodržování předpisů o požárníochraně a požárních řádů na pracovištích.

§ Po skončení pracovní činnosti směny zkontrolovatpožární bezpečnost na pracovištích (překontrolovat možné iniciační zdroje)

§ Znát způsob součinnosti s jednotkami požárníochrany.

§ Zúčastňovat se odborné přípravy v předepsanémrozsahu minimálně 1x ročně.

§ Znát pracoviště a činnosti se zvýšeným požárnímnebezpečím.

§ Znát rozmístění a způsob použití přenosnýchhasicích přístrojů a dalších hasebních prostředků a kontrolovat jejichpřipravenost.

§ Znát obsah požárního řádu pracoviště a požárníchpoplachových směrnic.

§ Dohlížet, aby nebyly zataraseny přístupy kpřenosným hasicím přístrojům, hydrantům, hlavním uzávěrům a vypínačům,ovladačům SHZ a hlásičům požáru.

§ Dbát na to, aby byly vždy volné únikové cesty(odklidit z únikové cesty palety, materiál apod.).

§ Dohlížet, aby pracoviště byla označenapříslušnými výstražnými a bezpečnostními značkami.

§ Znát způsob vyhlášení poplachu a přivolánípomoci.

§ Znát způsob a místo evakuace osob a majetku.

Požadavky

Spolehlivost
Vůdčí schopnosti
Organizační schopnosti
Samostatnost
Pečlivost
Praxe na podobné pozici výhodou

Nabízíme

klidné prostředí
příjemný kolektiv
benefity (dotovaná strava, vstupenky, permanentky, apod)

Poptávkový formulář

Máte zájem o tuto pozici? Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat.

Pole označená symbolem * jsou povinná

Aktuality

 1. 21.8.2020

  Mnoho nových volných míst

 2. 1.7.2020

  Máte exekuci? Od 1.7.2020 Vám exekutor "sebere" míň!

  Od 1.7.2020 došlo k navýšení nezabavitelné částky pro jednotlivce a vyživované osoby.
  Nezabavitelná částka na jednotlivce se zvýšila z 6.908,- Kč na 7.772,- Kč

  Nezabavitelná...

 3. 18.6.2020

  Nabídka volných míst se nám pomalu rozšiřuje!

  Po dlouhé pauze se nám konečně začala nabídka volných míst opět rozšiřovat.

  Nabízíme jednodenní brigády, týdenní brigády i práci na hlavní pracovní poměr (s týdenními zálohami).
  ...

 4. 16.3.2020

  Karanténa a nouzový stav

 5. 9.1.2020

  Od ledna 2020 se zvýší minimální mzda - co vše ovlivní?

  I v roce 2020 vzroste výše minimální měsíční mzdy, a to z 13.350,- Kč na 14.600,- Kč
  A na naše zaměstnance (brigádníky) to bude mít určitý vliv.
  Výše povinného pojistného pro osoby bez...

 6. 8.1.2020

  Potvrzení o zdanitelných příjmech 2019

  Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 začneme vystavovat po 20.1.2020. Vzhledem k termínu prosincových výplat není možné je vystavovat dříve. Pokud budete o Potvrzení o zdanitelných...

Vstup pro klienty

Jsme členy

APA